Zakres usług

Mapy do celów projektowych pod budowę budynków, ulic, dróg, zjazdów, przyłączy, sieci uzbrojenia terenu

Mapy sytuacyjno wysokościowe

Ustalenie granic działek ewidencyjnych

Wyznaczenie punktów granicznych

Wznowienia znaków granicznych

Aktualizacja użytków gruntowych

Podziały działek

Opracowanie wstępnego podziału

Połączenie działek

Regulacja stanu prawnego – wykonanie wykazu zmian – wykaz synchronizacyjny (równoważnik)

Inwentaryzacja powykonawcza budynku z przyłączami

Inwentaryzacja powykonawcza zjazdów, obiektów wydłużonych

Tyczenie budynku

Tyczenie uzbrojenia terenu  (przyłącza, sieci) i innych obiektów jak np. zjazdów z dróg publicznych